วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ

21/19 ม.4 ซ.เอกชัย 114 ถ.เอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ 02-450-3884-5

มือถือ 088-616-1695

แฟ็กซ์ 02-450-3885