• โทร 02-450-3884
  • มือถือ 088-616-1695

วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ ขอขอบพระคุณท่านบวรสิน นิยมตรง (ผู้อำนวยการเขตบางบอน) ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีพ