ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ และนักเรียนปัจจุบันทุกท่าน 📣 #เปิดภาคเรียน2562