• โทร 02-450-3884
  • มือถือ 088-616-1695

ภาพบรรยากาศงาน TTB Open House ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและมวยไทยธนบุรี #การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง #โรงทานเพื่อชุมชน #มวยไทย #วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ #ซอยเอกชัย114