• โทร 02-450-3884
  • มือถือ 088-616-1695

นายกิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ เข้าพบ นายสมหวัง เลิศไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายเหรียญ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมด้านศึกษาในเด็กนักเรียนพื้นที่บางบอน และถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้อำนวยการ และอาจารย์ฝ่ายแนะแนว / ๒๘ ม.ค.๒๕๖๓