นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ (รอบเช้า) 🤩 ออกศึกษาดูงานเยี่ยมชมด้านการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / 1 ตุลาคม 2563 ✅

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ (รอบเช้า) 🤩

ออกศึกษาดูงานเยี่ยมชมด้านการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / 1 ตุลาคม 2563 ✅

#ศึกษาดูงานปีการศึกษา2563
#มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
#วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ #เอกชัย114 #บางบอน #TTB
📌เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่
ภาคเรียนที่ 2/2563 ☎️ 02-450-3884