• โทร 02-450-3884
  • มือถือ 088-616-1695

นักเรียน-นักศึกษาระดับชั้น ปวช.และปวส. เข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน โดยพระมหาประกิต ฐิตสีโล (เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒตาล/เจ้าคณะเขตบางบอน)