• โทร 02-450-3884
  • มือถือ 088-616-1695

คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เข้าร่วมงานพิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่นสถานศึกษา ณ สโมสรกรมการขนส่งทหารบก และร่วมแสดงความยินดีกับ อ.กิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล (รักษาการผู้อำนวยการ) และ อ.ทิพวัลย์ มาลยมณฑล (ครูผู้สอน)พิธีมอบเกียรติบัต