ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ และผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ (สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ATC) ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี