กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนวัดกำแพง-วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ ✅ 11 กันยายน 2563