การสัมมนาหัวข้อ การรับมือเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จัดโดยคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ (ซอยเอกชัย114) บางบอน กทม.